Uncategorized

Kawa i czasopisma zapraszają na spotkanie z czasopisem „Homo Felix”

W sobotę 25 października o godz. 18.00 w księgarnio-kawiarni Tarabuk odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Kawa i czasopisma. Tym razem prezentowane będzie czasopismo „Homo Felix”, poświęcone animacji artystycznej.

„Homo Felix” to czasopismo wydawane w Słowacji i poświęcone filmowi animowanemu. Dwa razy w roku publikowane są numery w języku angielskim poświęcone wybranemu zagadnieniu. W roku 2013 ukazały się zeszyty omawiające związki animacji z literaturą i animowany dokument. Na początku tego roku ukazał się numer opisujący dokonania w zakresie animacji w krajach byłego bloku socjalistycznego, m.in. w Polsce.

Wersja internetowa czasopisma to platforma do wymiany myśli i poglądów na temat animacji, ze szczególnym naciskiem na animację artystyczną – Homo Felix Journal. Ukazują się tam wywiady, filmy, zapisy z blogów, komentarze, materiały promujące różne wydarzenia i dyskusje.

Czasopismo wydawane jest przez The International Journal of Animated Film – Homo Felix Association.

Podczas spotkania zaprezentujemy nie tylko numer 1/2014 „Homo Felix”, ale także inne publikacje poświęcone animacji.

Spotkanie towarzyszyć będzie obchodom Międzynarodowego Dnia Animacji.

Homofelix_International_obalka_210x265mm_FINAL.indd